Regulamin Internetowego Centrum Finansowego ticf.pl:

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

1. Regulamin określa zasady korzystania z  serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ticf.pl zwanego w dalszej części Serwisem.

2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim, ich kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie bez pisemnej zgody właściciela Serwisu jest  zabronione.

3. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby treści zamieszczane w serwisie były zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie.

4. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Przed zawarcie umowy należy potwierdzić aktualność informacji w banku lub instytucji pozabankowej.

5. Serwis korzysta z plików cookies przede wszystkim w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, reklamowych, statystycznych. Zasady dotyczące cookies można znaleźć i zmienić w przeglądarce internetowej.

6. Serwis nie świadczy usług doradczych i żadne treści zawarte w serwisie nie mogą być traktowane jako porady.

7. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania zawartych w Serwisie informacji bądź w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji zawartych w Serwisie.

8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Przed zaciągnięciemy pożyczki lub kredytu należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Cel pożyczki - taki, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować za pomocą własnych środków. Kwota pożyczki - dopasowana do finansowych możliwości. Nie traktuj pożyczki jako regularnego wsparcia budżetu, aby nie wpaść w spiralę długów. Pożyczka to zobowiązanie wpływające na Twoją całą rodzinę. Każda pożyczka powinna zostać spłacona razem kosztami (prowizja, oprocentowanie i inne opłaty).

Konsekwencje opóźnienia w spłacie

Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca ma prawo do naliczania dodatkowych opłat wynikających m.in. z konieczności wysyłania informacji i wezwań do zapłaty, windykacji, odsetek w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Pożyczkobiorca musi także liczyć się z tym, że informacje o opóźnieniu w spłącie pożyczki zostaną zgłoszone do bazy dłużników. W przyszłości takie informacje w bazach mogą utrudnić lub uniemożliwić zaciągnięcie kredytu.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorca może wnioskować o wydłużenie okresu spłaty pożyczki. Z reguły wydłużenie tego okresu będzie wiązało się z koniecznością złożenia wniosku oraz wykonania dodatkowej płatności na rzecz firmy pożyczkowej. Wniosek o zmianę terminu do spłaty powinien zostać złożony przed upływem terminu spłaty zobowiązania. Szczegółowe informacja na temat zasad obowiązujących przy przedłużaniu terminu pożyczki znajdują się w regulaminach.

Konsekwencje przy braku płatności

W przypadku kiedy pożyczkobiorca nie spłaci zaciągniętego kredytu, pożyczkodawca może podjąć wszelkie działania mające na celu odzyskanie zaległej kwoty pożyczki razem z dodatkowymi kosztami. Pożyczkodawca może przekazać pożyczkę do windykacji.

Zgodność z Polskimi przepisami dotyczącymi pożyczek

Szybkie pożyczki gotówkowe (tzw. pożyczki pozabankowe) są udzielane na mocy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Wybrane firmy pożyczkowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). W takiej sytuacji klientom przedstawiane są formularze informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO - to odzwierdziedlenie relacji pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Wszelkie informacje i sposób obliczania RRSO znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim, Dzięki RRSO mamy możliwość porównania różnych ofert pożyczkowych, Zaciągając szybkie pożyczki trzeba pamiętać o kosztach i opłatach (przygotowawcza, ubezpieczenie, rejestracyjna, i koszty przedłużenia lub windykacji (upomnienia itp.)

CLOSE
CLOSE